Weź udział
w konkursie
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

II KONKURS

Weź udział w konkursie

1. Obejrzyj film promocyjny

2. Wybierz kategorię konkursową

3. Zrób zdjęcie telefonem lub aparatem

4. Wypełnij formularz i wygraj

ZBIERAMY PRACE DO

FOTOGRAFICZNY

23 WRZEŚNIA 2018

Weź udział w konkursie

Nagrody

System Lunos do kompleksowej profilaktyki firmy
Dürr Dental

Dowiedz się więcej

Bony na zakupy w sklepie internetowym

Dental Tree o wartości 1000 PLN

Dowiedz się więcej

Szczoteczki elektryczne Oral-B Genius 9000N w wersji White i Rose Gold

Dowiedz się więcej

Udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez firmę Dental Skills Institute

Dowiedz się więcej

KATEGORIE KONKURSOWE

STOMATOLOGICZNE WAKACJE

CODZIENNA

PRACA W GABINECIE

MAJESTIC

SMILE

zdjęcie z wakacji, charakter i tematyka dowolna

zdjęcie z gabinetu stomatologicznego, charakter i tematyka dowolna

zdjęcie stomatologiczne wewnątrzustne, lub prezentujące najpiękniejszy uśmiech

Sprawdź nagrody w poszczególnych kategoriach

Wyświetl informacje

Zasady | Formularz

Przeczytaj regulamin

1. Zdjęcia zbieramy do dnia 23.09.2018.

2. Do 25 września 2018r spośród nadesłanych prac JURY wybierze po pięć wyróżnionych prac z każdej kategorii (łącznie 15 zdjęć), które zostaną zakwalifikowane do finałowego głosowania internautów.

3. Od dnia 25 września do 10 października 2018 przeprowadzone zostanie głosowanie internatów. W głosowaniu weźmie udział 15 wyróżnionych zdjęć
(po 5 z każdej kategorii).


Autorowi pracy która zbierze najwięcej głosów za pośrednictwem strony www.konkurs-foto.pl zostanie wręczona nagroda główna, której wręczenie nastąpi podczas Konferencji Mistrzów 13 października 2018r. Zwycięzca nagrody głównej zobowiązuje się do pojawienia się na Konferencji Mistrzów w celu odebrania nagrody oraz uczestniczenia w filmie z wręczenia nagrody.

Dokładny podział nagród:

  • 5 wyróżnionych osób w kategorii 1 Stomatologiczne wakacje otrzyma bon o wartości 1000 zł na zakupy w DentalTree.pl oraz szczoteczkę od OralB
  • 5 wyróżnionych osób w kategorii 2 Codzienna praca w gabinecie otrzyma bon o wartości 1000 zł na zakupy w DentalTree.pl oraz szczoteczkę od OralB
  • 5 wyróżnionych osób w kategorii 3 Majestic smile otrzyma nagrodę w postaci biletów na szkolenia firmy Dental Skills Institute

Po ogłoszeniu wyróżnionych prac następuje głosowanie internatów, którzy wybierają laureatów. Nagrody za poszczególne miejsca w głosowaniu online:

Wybierz...

Wypełnij formularz

i weź udział w konkursie:

Zobacz prace wyróżnione
w zeszłorocznej edycji:

Zwycięzca

Nagroda od partnera

Oral-B Genius 9000N

  • Usuwa do 100% więcej płytki nazębnej: okrągła końcówka szczoteczki czyści lepiej niż szczoteczka manualna, poprawiając stan zdrowia dziąseł już w 30 dni
  • 100% pokrycie podczas szczotkowania: jedyna szczoteczka z funkcją wykrywania położenia – śledzi, które obszary szczotkujesz, i odpowiednio Cię naprowadza, aby żaden nie został pominięty
  • Ochrona Twoich dziąseł: kontrola siły nacisku zmniejsza prędkość szczotkowania, a pierścień SmartRing ostrzega, gdy szczotkujesz zbyt mocno
  • Delikatnie wybiela zęby już od 1. dnia dzięki usuwaniu przebarwień powierzchniowych
  • Szczotkowanie zębów przez odpowiednią ilość czasu dzięki profesjonalnemu 2-minutowemu timerowi
Więcej informacji o Oral-B Genius 9000N

Szczoteczka elektryczna do zębów

Nagroda od partnera

Udział w szkoleniach
i konferencjach

Dental Skills Institute organizuje i prowadzi programy rozwojowe dla lekarzy stomatologów i asysty stomatologicznej.


W ramach nagrody masz możliwość wygrania jednej z sześciu wejściówek na:


Więcej informacji o szkoleniach DSI

* Nie ma możliwości samodzielnego wyboru szkolenia, bilety zostaną przyznane według kryteriów konkursu.

Nagrody w II konkursie fotograficznym

NAGRODA GŁÓWNA

System Lunos do kompleksowej profilaktyki firmy Dürr Dental

W głosowaniu użytkowników serwisu DENTONET 15 autorów wszystkich wyróżnionych prac będzie walczyć o nagrodę główną , a także o wejściówki na konferencję mistrzów stomatologii 13 października w Łodzi, oraz wejściówkę na jedno ze szkoleń firmy DSI. W głosowaniu internautów nagrody otrzyma 5 osób.

NAGRODY W KATEGORII "STOMATOLOGICZNE WAKACJE"

Partner kategorii: Dental Tree

5 wyróżnionych osób przez JURY konkursowe w kategorii "Stomatologiczne wakacje" otrzyma bon o wartości 1000 zł na zakupy w sklepie internetowym DentalTree.pl oraz szczoteczkę elektryczną Genius 9000N w wersji White lub Rose Gold przygotowaną przez firmę Oral B

NAGRODY W KATEGORII "CODZIENNAPRACA W GABINECIE"

Partner kategorii: Oral-B

Podobnie jak w kategorii "Stomatologiczne wakacje" 5 wyróżnionych osób przez JURY konkursowe otrzyma bon o wartości 1000 zł na zakupy w sklepie internetowym DentalTree.pl oraz szczoteczkę elektryczną Genius 9000N w wersji White lub Rose Gold przygotowaną przez firmę Oral B

NAGRODY W KATEGORII "MAJESTIC SMILE"

Partner kategorii: Dental Skills Institute

5 Osób wyróżnionychw kategorii Majestic smile otrzyma nagrodę w postaci wejściówki na jedno ze szkoleń firmy DSI: Propedeutyka implantologii - protokoły leczenia, biologia, systemy implantologiczne, Protetyka zaawansowana i okluzja, Profesjonalna asysta implantologiczna- (łącznie 5 wejściówek o wartości 11 080 zł)

Regulamin II Konkursu Fotograficznego DENTONET

Organizator konkursu

Organizatorem II konkursu fotograficznego DENTONET zwanego dalej „Konkursem” jest firma Bestom Dentonet, wydawca portalu stomatologicznego Dentonet.pl, zwana dalej „Organizatorem”.

Tematyka konkursu oraz uczestnictwo

Celem konkursu jest zebranie jak największej liczby zdjęć nadesłanych przez czytelników portalu Dentonet oraz użytkowników Fanpage'a Dentonet na Facebooku. W trzech kategoriach: 1. Stomatologiczne wakacje – zdjęcie z wakacji, charakter i tematyka dowolna. 2. Codzienna praca w gabinecie – zdjęcie z gabinetu stomatologicznego, charakter i tematyka dowolna. 3. Majestic smile – zdjęcie stomatologiczne wewnątrzustne, lub prezentujące najpiękniejszy uśmiech.

Zgłaszanie prac

Zgłoszenie zdjęcia do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.konkus-foto.pl. Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 3 MB. Jeden uczestnik może zgłosić jedno zdjęcie do każdej z kategorii. Zgłoszenia będą przyjmowane do 23 września 2018r. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii w publicznej i ogólnodostępnej galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora oraz na stronach powiązanych z Organizatorem (m.in. Facebook, Instagram). Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji zdjęć podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonyc hpowyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu

Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie JURY powołanego przez Organizatora, a także wezmą udział w głosowaniu wśród czytelników portalu Dentonet naprowadzonym przez Organizatora Fanpage w następujący sposób. JURY dokonuje oceny zdjęć po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, pomysł i oryginalność nadesłanych fotografii. 1. Do 25 września 2018r spośród nadesłanych prac JURY wybierze po pięć wyróżnionych prac z każdej kategorii (łącznie 15 zdjęć), które zostaną zakwalifikowane do finałowego głosowania internautów. 2. W obrębie każdej kategorii organizator ma możliwość uhonorowania autorów prac dodatkowymi nagrodami. Ich ilość zależy od przekazanych przez Sponsora prezentów. Decyzje JURY są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 3. Od dnia 25 września do 10 października 2018 przeprowadzone zostanie głosowanie internatów. W głosowaniu weźmie udział 15 wyróżnionych zdjęć (po 5 z każdej kategorii). Autorowi pracy która zbierze najwięcej głosów za pośrednictwem strony www.konkurs-foto.pl zostanie wręczona nagroda główna, której wręczenie nastąpi podczas Konferencji Mistrzów 13 października 2018r. Zwycięzca nagrody głównej zobowiązuje się do pojawienia się na Konferencji Mistrzów w celu odebrania nagrody oraz uczestniczenia w filmie z wręczenia nagrody. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bestom Dentonet.pl Sp. Z o.o. e-mail:dentonet@dentonet.pl, tel. 603 999 700 Dane Inspektora Danych Osobowych Bestom dentonet.plSp z o.o. (NIP: 728-264-04-63) Łódź 90-302, Wigury 15a. Dane są przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do udziału w konkursie oraz przesyłania do Państwa wiadomości marketingowych za Państwa zgodą, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz c RODO. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Bestom Dentonet.pl Sp. Z o.o. realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT oraz organom państwowym zgodnie zobowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wskazanego celu. Przed wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowych zostali Państwo poinformowani, że w każdej chwili mogą cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym powyżej poprzez wyrażenie takiego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail: dentonet@dentonet.pl oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dokładny opis nagród oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.konkurs-foto.pl W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz.341, z późn. zm.). Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

Nagroda od partnera

Bon o wartości 1000 zł

DentalTree internetowy sklep stomatologiczny specjalizujący się w imporcie oraz dystrybucji materiałów stomatologicznych, którego celem jest kompleksowe zaopatrzenie gabinetów stomatologicznych.

Sklep w ciągu kilku lat obecności na rynku, zdobył zaufanie tysięcy klientów.

Sklep internetowy posiada bogatą ofertę produktów, która w każdym miesiącu zostaje wzbogacona o nowe, zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Więcej informacji o sklepie Dental Tree

na zakupy w sklepie internetowym DentalTree.pl

Nagroda główna

Piaskarka MyLunos

MyLunos zaprojektowano od podstaw tak, by zminimalizować liczbę koniecznych przerw w pracy. Dzięki opracowanej specjalnie z myślą o systemie do profilaktyki Lunos® prostnicy proszkowo-wodnej droga do promiennego uśmiechu jest prostsza niż kiedykolwiek. O optymalny przepływ pracy dbają m.in. minimalizacja prawdopodobieństwa zapchania dzięki dokładnie dopasowanym do siebie komponentom, możliwość przygotowania maszynowego i ergonomicznie ukształtowana, doskonale wyważona rękojeść. Co najlepsze: system wymiany zbiorników umożliwia napełnienie zbiornika przed rozpoczęciem zabiegu oraz jego prostą i szybką wymianę w trakcie leczenia.

Więcej informacji o piaskarce MyLunos